Politica de confidentialitate

Ultima actualizare: 29 Mai 2018

Prezenta politică de confidenţialitate este concepută pentru a prezenta practicile noastre în privinţa colectării, folosirii, dezvăluirii şi stocării informaţiilor cu caracter personal, care sunt transmise fie direct, fie prin intermediul website-ului nostru.

Informaţii cu caracter personal

Exemple de informaţii despre client pe care compania noastra le colecteaza includ nume, profesie, specializare, adrese, adrese de e-mail şi numere de telefon. Unele informaţii colectate de noi sunt date care fac legătura cu o persoană identificabilă („Informaţii cu caracter personal“).

Transferul Informaţiilor cu caracter personal

Dacă se postează Informaţii cu caracter personal pe website în zonele publice, acestea ar putea fi accesate de persoane din ţări din afara Spaţiului Economic European, care s-ar putea să nu ofere un nivel adecvat de protecţie.

Prelucrare onestă şi sigură a Informaţiilor cu caracter personal

Politica noastră de confidenţialitate prevede să luăm toate măsurile necesare pentru a ne asigura că toate Informaţiile cu caracter personal sunt prelucrate onest şi legal. Luăm toate măsurile necesare pentru a implementa şi pentru a menţine această Politică de confidenţialitate. Toţi angajaţii noştri şi procesatorii de date care au acces la Informaţii cu caracter personal sunt obligaţi să respecte confidenţialitatea Informaţiilor cu caracter personal.

Acces şi corectări

Contactând compania noastră, orice persoana poate afla care din Informaţiile sale cu caracter personal sunt păstrate. Vom răspunde solicitărilor în termen de 30 de zile. În cazul în care nu putem oferi informaţii despre Informaţiile cu caracter personal, vom comunica motivele unui astfel de refuz. Pentru a păstra corecte, actualizate şi complete Informaţiile cu caracter personal, solicitam persoanelor să ne contacteze în legătură cu orice informaţie incorectă. Vom actualiza şi corecta Informaţiile cu caracter personal care se află în posesia noastră.

Cookie-uri

Cookie-urile reprezintă mici fişiere text pe care un website le poate trimite catre motoarele de căutare ale utilizatorului pentru a fi salvate pe hard drive-ul acestuia. Cookie-urile pot uşura folosirea web-ului, salvând şi administrând statusurile, aplicaţiile, preferinţele şi alte informaţii despre utilizator. Majoritatea motoarelor de căutare sunt setate iniţial cu opţiunea de a accepta cookie-uri dar utilizatorii pot schimba această setare pentru a refuza cookie-uri sau pentru a fi alertaţi atunci când se trimit cookie-uri.

Legături la alte website-uri

Website-ul nostru poate conţine legături sau referinţe către alte website-uri pentru a veni în ajutorul utilizatorului. Compania noastra nu este responsabilă de practicile de confidenţialitate sau de conţinutul unor astfel de website-uri şi, oricum, această Politică de confidenţialitate nu se aplică şi la acele website-uri, pentru cunoaşterea cărora recomandăm să fie citită politica de confidenţialitate a fiecărui website pe care îl vizitaţi.

Adresa de e-mail

Dacă utilizatorul se aboneaza la sistemul nostru de alerte prin e-mail, colectăm adresa de e-mail. Această adresă va fi folosită exclusiv pentru a tine utilizatorii la curent cu informații. Orice utilizator care doreşte să se dezaboneze de la lista noastră cu alerte prin e-mail, poate face acest lucru în orice moment conform explicaţiilor transmise în fiecare e-mail pe care îl primeşte sau contactându-ne la următoarea adresa de e-mail training@axioma.ro

Modificări

Compania noastră poate revizui prezenta Politică de confidenţialitate. Utilizatorii işi exprimă acordul faţă de orice astfel de revizuire şi ar trebui în consecinţă să viziteze această pagină periodic pentru a constata termenii în vigoare pe care i-a agreat.

Colectarea Informaţiilor cu caracter personal şi scopul acesteia

Compania noastră colectează şi stochează informaţii cu caracter personal despre fiecare pachet pe care îl preia cu scopul de a asigura o executare eficientă a serviciilor pe care le oferă, solicitate de clienţii săi. Compania noastră foloseşte informaţiile despre clienţii săi, serviciile prestate acestora şi istoricul comenzilor pentru a realiza sau a îmbunătăţi serviciile pe care le pune la dispoziţia clienţilor, pentru a informa clienţii săi în legătură cu servicii suplimentare de care aceştia s-ar putea folosi, pentru a ne satisface interesele comerciale legale (inclusiv efectuarea de analize de tendinţă şi studii de piaţă), pentru a stabili preţul şi nivelul de credit, pentru a factura şi a fi în conformitate cu regulamentele si legile aplicabile.

Orice informaţie cu caracter personal pe care o colectăm va fi folosită exclusiv în scopul oferirii de servicii şi nu va fi stocată pentru o perioadă mai lungă decât cea prevăzută legal şi necesară în acest scop.

Terţi

Pe măsură ce colectăm şi folosim informaţiile despre clienţii noştri, există posibilitatea de a contracta furnizori de servicii pentru a ne ajuta cu prelucrarea acestor informaţii în scopurile menţionate în paragraful anterior. Noi cerem acestor furnizori de servicii să păstreze confidenţialitatea informaţiilor şi le interzicem folosirea informaţiilor în orice alt scop. În plus, pe măsură ce continuăm să ne dezvoltăm activitatea, există posibilitatea să cumpărăm sau să vindem filiale sau unităţi comerciale. În cadrul acestor tranzacţii, informaţiile despre client din cadrul filialelor sau unităţilor comerciale pot reprezenta unul din activele transferate.


În ceea ce priveşte Informaţiile cu caracter personal pe care le deţinem, vom monitoriza constant respectarea de către terţii care le prelucrează, precum furnizori sau contractanţi, a prevederilor legislaţiei şi regulamentelor locale aplicabile.

Website-urile noastre

Următoarele paragrafe descriu angajamentul nostru pentru protecţia Informaţiilor cu caracter personal aplicată website-urilor noastre.


Cu excepţia cazurilor altfel prevăzute, putem folosi informaţia furnizată de utilizator pentru a îmbunătăţi conţinutul website-ului nostru, pentru a particulariza website-ul la preferinţele clienţilor, pentru a le comunica diverse informaţii (dacă s-a solicitat acest lucru), în scopuri de marketing şi cercetare, precum şi în alte scopuri aşa cum sunt menţionate în prezenta Politică de confidenţialitate. Este posibil să divulgăm Informaţiile cu caracter personal ale clienţilor în cazul în care legea, o decizie judecătorească sau regulamentele guvernamentale ne obligă să facem acest lucru.

Colectarea Informaţiilor cu caracter personal pe website-urile noastre

Utilizatorii pot vizita majoritatea paginilor din website-urile noastre fără a dezvălui nimănui cine sunt şi fără a furniza niciun fel de informaţii despre ei. Totuşi, unele din serviciile noastre interactive solicită utilizatorilor să se prezinte pentru a activa funcţia interactivă. Astfel, compania noastră poate solicita utilizatorilor să furnizeze Informaţii cu caracter personal. Este posibil să distribuim astfel de informaţii către filialele noastre.

Colectarea activă a Informaţiilor cu caracter personal şi scopul acesteia

Pe perioada vizitei utilzatorilor website-urile noastre, se vor colecta în mod activ informaţii de la vizitatorii săi atât prin solicitarea de răspunsuri la întrebări specifice, precum şi prin posibilitatea oferită de a comunica direct cu noi prin intermediul e-mailului. Unele informaţii pe care le transmite utilizatorul pot fi încadrate în categoria Informaţii cu caracter personal.


Unele zone de pe website s-ar putea să ceară Informaţii cu caracter personal pentru a permite utilizatorilor să beneficieze de anumite funcţii (precum alerte prin e-mail sau abonarea la newsletter). La fiecare punct de colectare a informaţiilor, utilizatroul va fi informat în legătură cu informaţiile solicitate şi scopul acestei solicitări.


Colectarea pasivă a Informaţiilor cu caracter personal şi scopul acesteia

În timp ce utilizatorul navighează pe un website, anumite informaţii pot fi colectate pasiv (în sensul că ele sunt colectate fără să să furnizeze activ aceste informaţii) prin folosirea de diverse tehnologii şi mijloace, precum adresele de Protocol de Internet, cookie-uri (a se vedea paragraful următor), tag-uri Internet şi colectarea de date privind navigarea pe site.

Acest website foloseşte adresele de Protocol de Internet (IP). O adresă IP reprezintă un număr alocat calculatorului de către furnizorul utilizatorului de Internet pentru a putea accesa Internetul. Compania noastră se foloseşte de adresa IP pentru a diagnostica probleme care apar la serverul nostru, pentru a raporta informaţii agregate, pentru a determina cea mai rapidă cale către calculatorul utilizatorului pentru conectarea la site-ul nostru şi pentru a administra şi a îmbunătăţi site-ul.

Securitate

Compania noastră ia toate măsurile posibile pentru a proteja Informaţiile cu caracter personal, aşa cum au fost ele colectate la folosirea website-ului şi pentru a proteja astfel de Informaţii cu caracter personal contra pierderii, folosirii inadecvate sau contra accesului neautorizat, divulgării, modificării sau distrugerii acestora.

Utilizatorii sunt rugaţi să reţină că legătura de internet nu este 100% sigură şi nici lipsită de erori. În mod deosebit, e-mailurile trimise către sau de la orice website ar putea să nu fie sigure, astfel că ar trebui să fie deosebit de precauţi atunci când decid ce informaţii pot trimite prin e-mail. În plus, acolo unde sunt folosite parole, date de pe carţile de identitate, C.N.P., sau orice alte aspecte ce ţin de acces special pe acest site, este responsabilitatea fiecarui utiliator să le păstreze sigure.